Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

De dynamiek van cultuur

Tegenwoordig lijkt cultuur een sleutelwoord om allerlei maatschappelijke problemen mee te definiŽren. De overheid wil inburgeraars kennis laten maken met de Nederlandse cultuur, terwijl daarover in de samenleving geen eensluidende visie bestaat. Wat is de Nederlandse cultuur? En wat is de Nederlandse cultuur niet?
Aan de andere kant beroepen ook mensen die van elders hierheen zijn gekomen zich soms op hun cultuur. Zij zeggen dat ze niet kunnen veranderen, want 'dat is nou eenmaal mijn cultuur'.
Te weinig wordt er van uit gegaan dat cultuur dynamisch is. Cultuur is voortdurend in beweging. Mensen zijn product, maar even zo goed producent van cultuur.

Focuscultura biedt met 'De dynamiek van cultuur' een aanzet om cultuur bespreekbaar te maken.

Workshop
Tijdsduur: 3 uur of 2 x 1,5 uur

Programma:

  • Inleiding over cultuur
  • Bespreken van de positieve en negatieve kanten van cultuur (het bieden van veiligheid en houvast tegenover de beperkingen en belemmeringen)
  • Positiebepaling

Ervaring
Deze workshop is begin 2009 ontwikkeld in opdracht van SVOR (Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond) en daar uitgevoerd voor vluchtelingenvrouwen van Iraanse, Afghaanse, Eritrese en Somalische achtergrond. Sindsdien zijn verschillende elementen uit deze workshop ook in andere groepen verder uitgewerkt.

info@focuscultura.nl