Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Oudere migranten

De diversiteit onder ouderen neemt snel toe. Op dit ogenblik zijn er ruim 200.000 oudere migranten in Nederland. De verwachting is dat hun aantal in 2015 bijna verdubbeld zal zijn.
Oudere migranten worden vaak beschouwd als een van de 'moeilijk bereikbare doelgroepen' voor overheden en instellingen. De praktijk laat echter zien dat het door middel van de juiste contacten en aanpak heel goed mogelijk is oudere migranten te laten participeren.

Focuscultura biedt kennis en ervaring ten aanzien van

  • het bereiken van verschillende groeperingen van oudere migranten van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Chinese, Molukse en Zuid-Europese herkomst
  • het ontwikkelen en organiseren van projecten met, voor en door ouderen.

Daarbij kan gedacht worden aan voorlichting over actuele, maatschappelijke ontwikkelingen, interculturele ontmoetingsprojecten, intergenerationele projecten, projecten met betrekking tot cultureel erfgoed, materiaalontwikkeling ten behoeve van dementerenden, kunst-, fotografie- en vertelprojecten.

Focuscultura beschikt over een uitgebreid netwerk van organisaties van en voor oudere migranten en sleutelfiguren die ten dienste kunnen staan bij initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

Ervaring
In vroegere werkkring heeft Yvonne Heygele tal van projecten uitgevoerd waaraan ouderen van verschillende achtergronden, ook Nederlandse ouderen, hebben deelgenomen. Zij was onder andere initiatiefnemer van Verhalenderwijs. Zie voor een beschrijving elders op deze website. Verborgen Schoonheid, een fotografieproject waarin ouderen leerden om te gaan met de camera, leerden kijken naar hun directe woonomgeving en aan de hand van hun foto's met elkaar in gesprek gingen over hun wijk is een ander voorbeeld.
Sinds 2008 is Focuscultura als projectontwikkelaar en adviseur actief betrokken bij het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, een landelijke organisaties die opkomt voor de gezamenlijke belangen van de oudere migranten.

info@focuscultura.nl