Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Geestelijke verzorging bij rampenSinds enkele jaren zijn overheden en hulpverlenende diensten er vrij algemeen van doordrongen dat bij een eventuele ramp ook geestelijke verzorgers in een vroeg stadium betrokken moeten worden. Men is zich bovendien bewust van het belang om de geestelijke verzorging aan te laten sluiten op de diversiteit van de bevolking.

Focuscultura biedt kennis en ervaring op het gebied van geestelijke verzorging bij rampen voor:

 • ambtenaren, werkzaam in de crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid en rampenopvang
 • geestelijk verzorgers

Aandachtspunten zijn:

 • Geestelijke verzorging in het opvangcentrum
 • Organisatie en uitvoering van een herdenkingsdienst
 • Nazorg
   

Inleiding
Tijdsduur: 60 minuten

Programma met gebruik van powerpointpresentatie:

 • Het belang van geestelijke verzorging bij rampen aan de hand van enkele voorbeelden
 • Plaats van geestelijke verzorging in de rampenopvang
 • De opzet van een multireligieuze pool van geestelijk verzorgers
 • Ervaringen in Rotterdam
 • Aanbevelingen

Advisering (aan gemeenten en vertegenwoordigers uit het circuit van geestelijke verzorging)
Focuscultura stelt naar aanleiding van uw vragen een adviestraject samen. Daarin kan plaats zijn voor:

 • Formulering van beleid
 • Integratie van geestelijke verzorging in de crisisbeheersing
 • Keuze voor een organisatievorm, die past in uw omgeving
 • Samenstelling van een multireligieuze, multiculturele pool van geestelijk verzorgers
 • Deskundigheidsbevordering

Projectontwikkeling
Indien uw gemeente wenst over te gaan tot de instelling van een pool van geestelijk verzorgers die inzetbaar zijn bij een ramp, kan Focuscultura voor u de ontwikkeling daarvan op zich nemen.

Ervaring op dit werkterrein
Yvonne Heygele is vanuit haar eerdere werkkring bij COS Rijnmond & Midden Holland (COS-RMH) betrokken geweest bij de opzet van een multireligieuze, multiculturele pool van geestelijk verzorgers in Rotterdam. Sinds 2005 is de GVOR (Geestelijke Verzorging bij grootschalige Ongevallen en Rampen) officieel opgenomen in de crisisbeheersing van de gemeente Rotterdam, die daarmee de eerste gemeente in Nederland is die deze voorziening op deze wijze heeft vormgegeven en geïntegreerd. Aansluitend heeft zij gedurende ongeveer twee jaar de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering van de GVOR verzorgd.

info@focuscultura.nl