Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Afscheid en rouwrituelen in verschillende religies en culturen
Nadat vele jaren de dood naar de rand van de samenleving werd geschoven zien we sinds een jaar of tien een toenemende belangstelling voor sterven en rouw. Mensen zoeken individueel en collectief naar manieren om op een goede wijze vorm te geven aan het afscheid. Werkers in zorg en dienstverlening krijgen te maken met mensen van andere achtergronden die eigen wensen hebben ten aanzien van het levenseinde.

Focuscultura biedt deskundigheidsbevordering op het brede gebied van

 • palliatieve zorg
 • uitvaartrituelen en gebruiken rond afscheid en dood
 • rouwverwerking

Deskundigheidsbevordering wordt op maat gemaakt voor klanten, zoals:

 • vrijwilligers en professionals in de terminale en palliatieve zorg
 • ziekenhuizen
 • management, verzorgenden en artsen in verzorgings- en verpleeghuizen
 • oncologieverpleegkundigen
 • thuiszorg
 • maatschappelijk werk
 • vrijwilligers en professionals in de rouwbegeleiding
 • werkers in de sector P&O.

Een indruk van de mogelijkheden volgt hieronder.

Workshop
Tijdsduur: 2,5 uur
Programma:

 • Inleiding over toenemende belangstelling voor de dood
 • Begrippen cultuur en rituelen
 • Powerpointpresentatie over de diversiteit aan rituelen in verschillende culturen met foto's van Marrie Bot uit haar boek: 'Een laatste groet'. Aan de hand van de foto's wordt ingegaan op de beleving van leven en dood, gezondheid en ziekte.
 • Aandachtspunten in de omgang met cliënten/klanten van verschillende achtergronden
 • Casussen, aansluitend op de praktijk van de deelnemers.

Symposium
Tijdsduur: 7 uur
Programma, in samenwerking met deskundigen uit diverse religieuze en culturele gemeenschappen:

 • Opening met een kooroptreden met troostliederen uit de Surinaams-Creoolse gemeenschap
 • Inleiding over het belang van kennis over gebruiken in andere culturen
 • Visuele presentaties over moslims, Hindoestanen, Surinaamse Creolen en Kaapverdianen. Op verzoek: Antillianen, Chinezen, evt. Molukkers. Tijdens de moslimpresentatie laat een moslimvrouwengroep zien hoe zij een overledene verzorgen en inwikkelen. Een hindoepriester geeft een inleiding over de hindoerituelen met gebruik van voorwerpen. Een Kaapverdiaanse groep speelt een huisbezoek bij een rouwende familie na. De presentatie over de gebruiken bij de Surinaamse Creolen vindt plaats in de vorm van een interview, aangevuld met zang en videobeelden.
 • Plenaire discussie.

Verslag
Op verzoek zorgt Focuscultura voor een verslag van het symposium. Dit bestaat uit verslagen en impressies van de verschillende programmaonderdelen en foto's, aangevuld met aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Ervaring op dit werkterrein
Yvonne Heygele is in haar eerdere werkkring bij COS Rijnmond & Midden Holland medeinitiatiefnemer geweest van het Steunpunt stervensbegeleiding en rouw in de multiculturele samenleving. Gedurende bijna tien jaar is zij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Steunpunt.
Vanuit Focuscultura heeft zij enkele maanden het projectleiderschap van het Steunpunt gecontinueerd. Dit jaar zijn workshops gehouden voor onder andere het Netwerk Dordt Veilig, het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o. en het Yarden symposium 'Zorgen voor elkaar'. Voor de VTZ Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Kralingseveer heeft Focuscultura het verslag van de studiedag 'Sterven en rouw in de multiculturele samenleving' verzorgd. Focuscultura neemt momenteel deel aan een werkgroep van Stichting Achter de Regenboog die bezig is met de ontwikkeling van een handreiking over rouwverwerking bij kinderen en jongeren voor het basis- en voortgezet onderwijs.

info@focuscultura.nl