Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Publicaties

'In gesprek met oudere migranten over hun levensverhaal, Mijn leven in kleur', praktisch hulpmiddel om levensverhalen van oudere migranten uit alle windstreken te beluisteren of op te tekenen. Auteurs: Paulien Matze, Wout Huizing, Yvonne Heygele, oktober 2014  

'Kind in twee werelden', artikel over zorg voor kinderen rond geboorte en overlijden in Magazine Kinderverpleegkunde, V&VN, maart 2014

'Oud en wijs genoeg?!', methodiekbeschrijving van het gelijknamige project van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) in samenwerking met Dona Daria, Kenniscentrum emancipatie in Rotterdam, juni 2013) - zie www.netwerknoom.nl

'Oud en wijs genoeg?! Oudere migrantenvrouwen op weg naar de toekomst, in Zorg en welzijn, juni 2013 - zie www.netwerknoom.nl

'Rituelen: houvast of keurslijf?', in Antenne, VPTZ, maart 2013

'Cliëntparticipatie van oudere migranten', factsheet uitgebracht in het kader van het project 'Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg', Yvonne Heygele, Nynke Wilbrink, juli 2012 

'Kleur rond het levenseinde', in 'Over 25 jaar, de toekomst van de funeraire cultuur, onder redactie van Rindert Brouwer en Peter Henssen, De Terebinth, september 2011 

'Ouderschap begint eerder dan je denkt!, Bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van preconceptie-, zwangerschaps- en kraamzorg', methodiekbeschrijving, resultaten en aanbevelingen, februari 2010

'Bagaimana - Hoe gaat het? Een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten', november 2009 - zie www.netwerknoom.nl  

'Extra aandacht voor oudere migranten', in VNG Magazine, juni 2009 

'Diversiteit op leeftijd, agenda voor de toekomst', brochure in opdracht van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), april 2009 - zie www.netwerknoom.nl   

'Is de scootmobiel niet voor Marokkanen? WMO bereikt oudere migranten nauwelijks', in Contrast april 2009

'Oudere migranten en de Wmo; Groep heeft outreachende benadering nodig' in Zorg en Welzijn, maart 2009

'Multiculturele ouderenzorg, rijkdom of armoede?', Freddy May en Yvonne Heygele, in 2025, Actiz juni 2008

info@focuscultura.nl