Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Eerdere opdrachtgevers

2018

Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht Stad en Zuid-Oost Utrecht:
Workshop Zorg rond het levenseinde in verschillende culturen en religies voor verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers in de palliatieve zorg. In samenwerking met Djena Roehoepoetij, die een presentatie heeft verzorgd over de islam en wensen van moslims rond het levenseinde, en samen met vrijwilligsters een demonstratie heeft gegeven van een rituele wassing bij moslims (1 november 2018)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Voorbereiding, organisatie, uitvoering en verslaglegging slotbijeenkomst NOOM in het kader van het programma Zorg Verandert (15 oktober 2018)

Zorgacademie ErasmusMC:
Les over afscheid en rouw in verschillende religies en culturen voor palliatief verpleegkundigen in opleiding (3 september 2018)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Bijdrage in terugkombijeenkomst vrijwilligers in het project Tijdig spreken over het levenseinde (7 juli 2018)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Inhoudelijke voorbereiding, organisatie, uitvoering en verslaglegging van minisymposium over palliatieve zorg in verschillende culturen en religies, inclusief presentatie over Diversiteit in visies op een goede dood en beleving van afscheid in opdracht van Netwerken Palliatieve Zorg Twente (2 juli 2018)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Voorbereiding, co÷rdinatie, uitvoering en verslaglegging bijeenkomst Samenredzaam in Rotterdam over de ervaringen van oudere migranten met de Wmo. In het kader van het programma Zorg Verandert (25 juni 2018)

Zorggroep Solis voor Hospice De Winde, Deventer:
Workshop Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor vrijwilligers en professionals van de hospice (15 en 24 mei 2018)

ErasmusMC, Rotterdam:
Presentatie over aandachtspunten in het werken met patiŰnten van diverse culturele achtergrond, tijdens symposium Lof der Verpleegkunst (20 april 2018)

Integraal Kankercentrum Zuid (Eindhoven):
Les over interculturele palliatieve zorg voor palliatief verpleegkundigen in opleiding (23 maart 2018)

ErasmusMC, Rotterdam:
Workshops over aandachtspunten in het omgaan met patiŰnten van diverse culturele achtergronden voor hematologie-verpleegkundigen (16 maart 2018)

2017

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Toelichting bij aanleiding, opzet en gebruik film Meer dan vergeten tijdens scholingsavond over dementie bij migrantenouderen voor huisartsen en specialisten, georganiseerd door Haaglanden Medisch Centrum, Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen en Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (7 december 2017)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Co÷rdinatie activiteiten lidorganisaties over financieel misbruik bij oudere migranten (oktober-november 2017)

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag Cultuursensitiviteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (28 november 2017)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Inhoudelijke voorbereiding, co÷rdinatie en uitvoering expertmeeting aanpak ouderenmishandeling in migrantenfamilies (14 november 2017)

WVO Zorg, Vlissingen:
Presentatie Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (25 oktober 2017)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Inhoudelijke voorbereiding, organisatie, co÷rdinatie en uitvoering themadag Financieel veilig - ook voor migrantenouderen, voor bestuurders en vrijwilligers die werken met oudere migranten (20 oktober 2017)

Netwerken Transmurale Zorg Twente:
Inleiding over rituelen bij afscheid en rouw in verschillende culturen tijdens informatiebijeenkomst 'Rond het levenseinde', ter gelegenheid van de dag van de palliatieve zorg (14 oktober 2017)

Zorgacademie ErasmusMC, Rotterdam:
Les over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor palliatief verpleegkundigen in opleiding (12 juni 2017)  

Meander Uitvaartopleiding, Zwolle:
Gastlessen over afscheids- en rouwrituelen in diverse culturen en religies (7 en 9 juni 2017) 

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag Cultuursensititivteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (6 april 2017) 

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Workshop Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor verpleegkundigen en verzorgenden van De Zellingen, Capelle aan den IJssel (4 en 11 april 2017) 

NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten):
Samenstelling toolkit op basis van ervaringen binnen het project Bekend maakt Bemind, in samenwerking met De Hart&Vaatgroep en de Parkinson Vereniging (2015 t/m maart 2017) 

Achterstands Ondersteunings Fonds, Amsterdam:
Workshop voor huisartsen over zorg rond het levenseinde bij mensen met een moslimachtergrond en mensen met een Chinese achtergrond (23 maart 2017)

Integraal Kankercentrum Nederland (Zuid):
Les over interculturaliteit in de palliatieve fase voor palliatief verpleegkundigen (3 februari 2017) 

ErasmusMC/Daniël den Hoed Kliniek, Rotterdam:
Inleiding 'Andere culturen binnen de oncologische zorg', tijdens scholingsdagen Oncologie en Hematologie (16 en 27 januari 2017) 

Lelie Zorggroep, SKIN Rotterdam en Samen010, Rotterdam:
Workshop 'Visies op het levenseinde in verschillende religies tijdens minisymposium 'Voltooid leven, hoezo? (18 januari en 15 maart 2017) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Gastles over afscheids- en rouwrituelen in diverse culturen en religies (17 en 19 januari 2017) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Training sleutelfiguren ten behoeve van het bespreekbaar maken van en geven van voorlichting over dementie en de mogelijkheden tot ondersteuning aan groepen in de Marokkaanse gemeenschap in Gouda (12 januari 2017)

2016

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Periodieke actualisering van de website www.netwerknoom.nl en samenstelling digitale nieuwsbrief (2016) 

Springer Media / Bohn Stafleu Van Loghum:
Workshops 'Inzicht in cultuurverschillen' tijdens Nursing Experience (6 en 7 december 2016)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Voorbereiding en organisatie van een studiedag voor bestuurders en vrijwilligers over het bespreekbaar maken van het levenseinde (22 oktober 2016) 

IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel:
Klinische les over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies ter gelegenheid van de Dag van de Palliatieve Zorg (13 oktober 2016)

InHolland Academy, Amsterdam:
Les over oudere migranten in de Opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn, voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (12 oktober 2016) 

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag over cultuursensitiviteit, voor verpleegkundigen en verzorgenden (11 oktober 2016) 

Springer Media:
Workshops 'Hoezo anders? Aandachtspunten en dilemma's in het werken met cliënten van diverse achtergronden' tijdens de Grote Thuiszorgdag (28  juni 2016) 

Zorgacademie ErasmusMc, Rotterdam:
Les over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (6 juni 2016) 

Hospice Dignitas, Hoorn:
Presentatie Afscheid en rouw in andere culturen en religies in Café Doodgewoon (25 mei 2016) 

Achterstands Ondersteunings Fonds, Amsterdam:
Workshop Afscheid en rouw in andere culturen en religies voor huisartsen (19 mei 2016) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les over afscheids- en rouwrituelen in verschillende culturen en religies (20 en 22 april 2016)

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag cultuursensitiviteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (19 april 2016)

Hospice De Regenboog, Rotterdam:
Verdiepingsbijeenkomst Afscheid en rouw in andere culturen en religies (17 maart 2016) 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Zuid, Eindhoven:
Les over interculturaliteit in de palliatieve fase voor palliatief verpleegkundigen (4 maart 2016)

Vereniging Yarden:
Lezing Afscheid en rouw in andere culturen en religies in Uitvaartcentrum Alkmaar(24 gebruari 2016) 

Springer Media:
Workshops Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies tijdens congres Palliatieve Zorgverlening - Anders dan anders (9 februari 2016) 

Yarden Vereniging Overijssel:
Lezing Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (2 februari 2016)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Coördinatie bijdrage NOOM binnen het project Mijn kwaliteit van leven in samenwerking met NPCF, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en PCOB (september 2014 tot en met januari 2016)

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Gastlessen over afscheid en rouwrituelen in diverse culturen en religies (12 en 14 januari 2016) 

2015

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Periodieke actualisering van de website www.netwerknoom.nl en samenstelling digitale nieuwsbrief (2015)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Bijdrage van NOOM aan project Vaardig in Zelfzorg i.s.m. Hart & Vaatgroep en Alzheimer Nederland. Betreft onder andere training voorlichters over signaleren, communicatie met artsen, binnen familie en gemeenschappen over omgaan met dementerende; training Vaardig door ontspanning voor vrijwilligers die werken met oudere migranten (2013-2015)

InHolland Academy, Amsterdam:
Les over oudere migranten in de Opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn, voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (9 december 2015) 

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers, Den Haag:
Presentatie afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (8 december 2015) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten): 
Coördinatie van vervolgactiviteiten Ouderen in veilige handen (over ouderenmishandeling) in opdracht van het Ministerie van VWS. Betreft onder andere de inhoudelijke invulling en organisatie van een themadag voor vrijwilligers; studiedagen voor bestuurders van de lidorganisaties van NOOM; deskundigheidsbevordering Veilig Thuis- en andere professionals op het gebied van preventie en aanpak ouderenmishandeling in de migrantengemeenschappen (november 2014-november 2015)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Bijdrage van NOOM aan het project Oudere migranten in beweging in Nijmegen, project van Netwerk 100 en SWON (oktober 2014-november 2015)

Hogeschool Zuyd, Heerlen:
Gastles over interculturele communicatie in de palliatieve fase voor palliatief verpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen in opleiding en docenten (26 november 2015) 

GGD Gelderland Zuid:
Workshop 'Interculturele aspecten van ouderenmishandeling' tijdens werkconferentie 'Ouderen in veilige handen in Gelderland Zuid' (25 november 2015) 

GGD Gelderland Zuid:
Coördinatie bijdrage NOOM aan project 'Van signaleren naar bespreken'. Betreft onder andere het werven van vrijwilligers als acteurs in filmmateriaal voor training gespreksvaardigheden m.b.t. taboe-onderwerpen zoals ouderemishandeling; mede-ontwikkeling concept filmmateriaal; mede-samenstelling handleiding (juni tot en met november 2015)

Laurens, Rotterdam:
Slotlezing 'Door de ogen van een antropologe' tijdens symposium 'Doodgewoon bespreekbaar' (12 november 2015)  

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag cultuursensitiviteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (10 november 2015)

Leerhuis Bardo, Hoofddorp:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor professionals in de zorg (5 november 2015) 

Theehuis Begraafplaats Emmeloord:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor vrijwilligers (28 oktober 2015) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les over afscheidsrutuelen in diverse culturen en religies voor de vakopleiding (27 oktober 2015)

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland:
Inleiding over het belang van samenwerking tussen zelforganisaties van (oudere) migranten en professionals in het kader van preventie, signalering en aanpak van ouderenmishandeling (7 oktober 2015) 

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag cultuursensitiviteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (29 september 2015) 

Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie:
Workshop Omgaan met patiënten van diverse culturele achtergronden (24 september 2015) 

Yarden Vereniging:
Lezing in Crematorium Oosterhout over afscheid en rouw in diverse culturen en religies (22 september 2015) 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Eindhoven:
Les over interculturaliteit in de palliatieve fase voor palliatief verpleegkundigen (18 september 2015)

Hospice De Regenboog, Rotterdam:
Thema-avond over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies: Wat betekent dat voor de laatste levensfase? (10 september 2015) 

Integraal Kankercentrum Nederland, Eindhoven:
Les over palliatieve zorg aan mensen van verschillende culturele achtergronden (12 juni 2015) 

Fonds Achterstandswijk (FAW) Rotterdam:
Workshop Diversiteit en opvattingen over ziekte, sterven en passende zorg voor huisartsen (4 juni 2015) 

Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Themamiddag cultuursensitiviteit voor medewerkers en vrijwilligers van Laurens Cadenza, Rotterdam (28 mei 2015) 

ErasmusMC Zorgacademie:
Les Interculturaliteit in de palliatieve fase aan palliatief verpleegkundigen (20 mei 2015) 

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht:
Presentatie Werken met patiënten van verschillende culturele achtergronden (7 mei 2015) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Lessen over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (29 april en 1 mei 2015)

InHolland Academy, Amsterdam: 
Les over oudere migranten in Opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn, voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (8 april 2015)

Leerhuizen Palliatieve Zorg: 
Themamiddag cultuursensitiviteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (3 maart 2015)

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond):
Advisering projectaanvraag (februari 2015) 

Yarden Vereniging:
Research en aanpassing diverse teksten website www.rouwrituelen.nl (november 2014 - januari 2015) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Lessen afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (6 en 8 januari 2015) 

2014

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Actualisering website en samenstelling digitale nieuwsbrief (2014) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Coördinatie bijdrage NOOM aan het project / publicatie 'Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal; Mijn leven in kleur' (2013-2014)

Yarden Uitvaartorganisatie / regio Amsterdam:
Advisering, netwerkontwikkeling en deskundigheidsbevordering omtrent uitvaartzorg voor mensen met diverse culturele en religieuze achtergronden en het nieuw te bouwen multiculturele rouwcentrum in Amsterdam Zuid Oost (juli 2013 tot en met december 2014)

Yarden Vereniging / Flevoland:
Lezing Afscheid en rouw in diverse culturen en religies (26 november 2014)

CVU Uitvaartzorg / Yarden Uitvaartorganisatie, regio Rotterdam-Den Haag:
Netwerkontwikkeling en advisering rondom multiculturele uitvaartzorg (2014)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Projectleiding aanpassing en implementatie van 'Is alles besproken voor Nu, Zo en later?' ten behoeve van oudere migranten (augustus tot en met november 2014)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten): 
Ondersteuningswerkzaamheden voor het project 'Vroegtijdige signalering van zorgfraude' (januari tot en met oktober 2014)

Nationaal Ouderenfonds:
Presentatie Herkennen van ouderenmishandeling voor vrijwilligerscoördinatoren (14 oktober 2014) 

ErasmusMc, Rotterdam:
Les Interculturaliteit in de palliatieve fase aan palliatief verpleegkundigen (7 oktober 2014) 

Congressen MetZorg (in opdracht van Reed Business Events):
Lezing over palliatieve zorg voor mensen met diverse culturele achtergronden tijdens congres Palliatieve zorgverlening voor basisverpleegkundigen (10 september 2014)

Soroptimisten Rotterdam/Schieland:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (6 augustus 2014) 

Yarden Uitvaartorganisatie:
Samenstelling werkinstructies voor uitvaarten binnen diverse groeperingen (mei-juni 2014) 

StudieArena:
Workshop tijdens congres Multiculturele Dementiezorg over project Vaardig in zelfzorg, gespreksbijeenkomsten voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap over dementie, omgaan met een dementerende en communicatie binnen familie en met de huisarts; in samenwerking met Alzheimer Nederland (30 juni 2014)

StudieArena:
Workshop tijdens congres Multiculturele Dementiezorg over Interculturele aspecten van ouderenmishandeling, in relatie tot dementie en oudere migranten (30 juni 2014)

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie:
Workshops over Interculturaliteit in de palliatieve fase tijdens landelijke onderwijsdag AIOS Geriatrie (20 juni 2014) 

Netwerk Palliatieve Zorg ZuidOost-Brabant, Eindhoven:
Workshops 'Het gebruik van rituelen in de laatste levensfase' tijdens minisymposium 'Het leven zinvol afronden. Gesprekken en rituelen in de laatste levensfase' (17 juni 2014)

Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse:
Presentatie over mantelzorg in andere culturen (12 mei 2014) 

Meander Uitvaartopleiding, Zwolle:
Lessen Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor de Beroepsopleiding (7 en 9 mei 2014) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
coördinatie bijdrage NOOM in project 'Meer wonderen doen met weinig geld'in samenwerking met FNV Vrouw (augustus 2013 tot en met april 2014)   

Fonds Achterstandswijken Rotterdam:
Lezing 'Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies' tijdens thema-avond 'Rituelen rond overlijden en rouw' voor huisartsen in Rotterdam (23 april 2014)   

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven:
Les over 'Interculturaliteit in de palliatieve fase' (18 april 2014) 

Barbara Uitvaartverzorging, Vleuten:
Presentatie over afscheids- en rouwrituelen in andere culturen (27 februari 2014) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Lessen over afscheid en rouw in andere culturen en religies voor de Beroepsopleiding (7 en 9 januari 2014) 

2013

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Actualisering website en samenstelling digitale nieuwsbrief (2013)

CVU Uitvaartzorg / Yarden Uitvaartorganisatie, regio Rotterdam-Den Haag:
Netwerkontwikkeling en advisering omtrent multiculturele uitvaartzorg (2013) 

Samenwerkende Marokkanen in Nederland (SMN), Utrecht:
Praktijkcollege over mishandeling bij oudere migranten voor professionals, werkzaam bij Steunpunt Huiselijk Geweld, welzijnsorganisaties, ouderenadvisering, politie, reclassering enz. (26 november 2013) 

Nederlandse Vereniging van Orthoptisten:
Inleiding: 'Hoezo anders? Aandachtspunten in het omgaan met cliënten van diverse culturele achtergronden' tijdens symposium ter gelegenheid van lustrumviering (21 november 2013)

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Presentatie 'Rituelen, stervensbegeleiding en rouwverwerking in multicultureel perspectief' in Masterclass Palliatieve zorg voor specialisten ouderen geneeskunde en palliatief verpleegkundigen (20 november 2013) 

Laurens, Rotterdam:
Begeleiding themabijeenkomst 'Omgaan met het verlies van een geliefde' voor Caribische ouderen en vrijwilligers van inloopproject Korona di Sabiduria (14 november 2013)  

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor de Vakopleiding (13 november 2013) 

Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk, Emmeloord:
Thema-avond voor vrijwilligers over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (7 november 2013) 

Zorgbelang Nederland:
Advisering over diversiteit ten behoeve van samenstelling document Kwaliteitscriteria ondersteuning en zorg voor ouderen vanuit ouderenperspectief (september / oktober 2013) 

Hospice De Vier Vogels, Rotterdam:
Programma voor vrijwilligers over omgaan met cliënten van Turkse en Marokkaanse herkomst (16 oktober 2013) 

Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest Twente:
Workshops over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies tijdens symposium Interculturele Palliatieve Zorg in Twente (10 oktober 2013)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Mede-organisatie van het project Oud en wijs genoeg?! in samenwerking met Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie Rotterdam. Pilot om oudere migrantenvrouwen te ondersteunen bij de voorbereiding op de oude dag.(september 2011-juli 2013).

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Lessen over afscheids- en rouwrituelen in  verschillende culturen en religies (24 en 26 april 2013)

Zorgacademie ErasmusMC, Rotterdam:
Les over interculturele palliatieve zorg, afscheid en rouw in verschillende culturen voor palliatief verpleegkundigen (9 april 2013) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Coördinatie van project 'Beweeg je Brein!' in samenwerking met Provinciaal netwerk van Allochtone Ouderen en Zorgbelang Zuid-Holland (september 2012 t/m/ maart 2013)

Jacobshospice, Den Haag:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (28 maart 2013)

Laurens, Rotterdam:
Training van vijf bijeenkomsten voor het personeel van De Beukelaar (nieuwe locatie met kleinschalige woongroepen voor dementerenden van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Afro-Caribische en Nederlandse herkomst) over cultuursensitief werken (maart 2013)

Verpleegkundige Advies Raad, HWW Zorg, Den Haag:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (13 maart 2013)

Protestantse Theologische Universiteit en Stichting Reliëf:
Bijdrage aan masterclass Ouder worden in perspectief over Kleurrijk ouder worden en het perspectief van oudere migranten (11 maart 2013) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Coördinatie van de bijdrage van het NOOM aan het project 'Betrokken bij Buurtbeleid' in samenwerking met PCOB, Unie KBO, LOC zeggenschap in zorg en NVOG en uitvoering van activiteiten in dat kader (juli 2009 t/m september 2013)

Laurens, Rotterdam:
Bijdrage aan workshop: 'Cultuurspecifieke invulling van de zorg en de rol van religies en tradities' op 'Kleurrijk symposium' (4 februari 2013) 

Saluti, Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie, Utrecht:
Procesbegeleiding en dagvoorzitterschap beleidsdag (26 januari 2013)

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven:
Les over interculturaliteit in de palliatieve fase (11 januari 2013)

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Lessen over afscheids- en rouwrituelen in verschillende culturen en religies (10 januari en 5 februari 2013)

2012

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Actualisering website en samenstelling digitale nieuwsbrief (2012) 

CVU Uitvaartzorg / Yarden Uitvaartorganisatie, regio Rotterdam-Den Haag:
Netwerkontwikkeling en advisering omtrent multuculturele uitvaartzorg (2012) 

LUMC, Leiden:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor medewerkers van de afdeling Kindergeneeskunde en Stamceltransplantatie (13 december 2012)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Werving en mede-organisatie namens NOOM van informatiebijeenkomst 'Bewegen valt goed!' van Pharos, Veiligheid.nl, NISB en NOOM (10 december 2012)

's Heeren Loo:
Advisering en inhoudelijke invulling, voorbereiding en organisatie workshops voor 'Nabij Zijn, symposium over diversiteit, betrokkenheid en kwaliteit van zorg' op 29 november 2012, in het kader van de Wisseltrofee Interculturalisatie 2012 (mei tot en met december 2012)

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Presentatie 'Rituelen, stervensbegeleiding en rouwverwerking in multicultureel perspectief' in de Basiscursus Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten voor specialisten ouderengeneeskunde (21 november 2012)

Bersama Kuat, samenwerkingsverband van vier Moluks/Indische huizen:
Organisatie en invulling themadag over palliatieve zorg voor medewerkers (20 november 2012) 

Stichting Humanistische Uitvaart Begeleiding:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies tijdens vrijwilligersdag 'Nieuws rond de dood' (3 november 2012)

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les over afscheids- en rouwrituelen in verschillende culturen en religies (30 oktober 2012)

Hospice Dignitas, Hoorn:
Presentatie afscheid en rouw in verschillende culturen en religies tijdens Café Doodgewoon (24 oktober 2012)

MC Haaglanden, Den Haag:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies, lessen voor communicatie in cultuursensitieve zorg tijdens symposium 'Communicatie als schakel' ter gelegenheid van de Dag van de Palliatieve zorg (10 oktober 2012)

DAZ en StudieArena:
2 workshops over Afscheid en rouw in verschillende culturen en levensbeschouwingen, lessen voor cultuursensitieve dementiezorg (4 oktober 2012)

V en VN Palliatieve Verpleegkunde, Palliactief, Vilans en StudieArena:
Sessie Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies, op landelijk congres 'Palliatieve zorg: van autonomie naar afhankelijkheid' (10 september 2012)

Chun Pah (Federatie van Chinese ouderenverenigingen in Nederland):
Ondersteuning subsidieaanvraag 2013 (augustus/september 2012)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Mede-organisatie van het project 'Wonderen doen met weinig geld' in samenwerking met FNV Vrouwenbond (september 2011 tot en met juni 2012)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Projectleiding 'Beweeg je Brein!', een methodiek rond cognitieve stimulatie en bewegen voor ouderen. Deze methodiek, ontwikkeld door Laura Kerszenblat, is voor NOOM toegankelijk gemaakt voor vrijwilligers die werken met oudere migranten door middel van een handleiding, training en introductiefilm (mei 2011-mei 2012)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Bijdrage aan project Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg door middel van onder andere inleiding over diversiteit tijdens masterclass Ouderenparticipatie voor projectleiders en onderzoekers; samenstelling factsheet over cliëntparticipatie van oudere migranten voor projectleiders en onderzoekers en voor ouderendelegaties in het NPO (mei 2011-mei 2012) 

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les over afscheid, rouw en rouwrituelen in verschillende culturen en religies (25 en 27 april 2012)

Hospice Wageningen-Renkum:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies (12 april 2012)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL):
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in het kader van een regiobijeenkomst over verlies en rouw, georganiseerd door de werkgroep psycho-sociale zorg, voor verpleegkundigen, maatschappelijk erkers, geestelijk verzorgers en psychologen (23 maart 2012)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht
Coördinatie van de voorlichtingscampagne over AOW, de afschaffing van de partnertoeslag AOW en veranderingen in het Aanvullend Inkomen Ouderen (september 2011-maart 2012)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Workshop over oudere migranten voor medewerkers Zorgloket en de Startpunten Wmo van de gemeente Waalwijk (12 maart 2012)

Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht:
Drie lessen over rituelen, wensen en behoeften bij sterven, afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in het post-HBO programma stervensbegeleiding (4 en 11 februari, 24 maart 2012)

Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht:
Lessen over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in het post-HBO programma rouwbegeleiding (7 februari en 31 maart 2012)

Chun Pah (Federatie van Chinese ouderenvernigingen in Nederland):
Ondersteuning jaarverslag 2011 (februari 2012)

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven:
Les over interculturaliteit, rouw en verliesverwerking binnen verschillende culturen voor verpleegkundigen die zich specialiseren in palliatieve zorg (13 januari 2012)

Meander uitvaartopleidingen, Zwolle:
Lessen over afscheids- en rouwrituelen in verschillende culturen en religies (3 en 5 januari 2012)

2011

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Actualisering website en samenstelling digitale nieuwsbrief (2011) 

CVU Uitvaartzorg / Yarden Uitvaartorganisatie, regio Rotterdam-Den Haag:
Netwerkontwikkeling en advisering omtrent multicvulturele uitvaartzorg (april -december 2011) 

Windesheim Hogeschool, Opleiding Toegepaste Gerontologie, Zwolle:
Les over diversiteit, met aandacht voor oudere migranten (19 december 2011)

Digital Education Foundation, Rotterdam:
Inleiding over 'Oud worden in Nederland' ter gelegenheid van conferentie 'Ouderen en nieuwe technologieën' (29 november 2011) 

NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten:
Organisatie werkconferentie 'Grijs worden we allemaal!' voor gemeente Waalwijk, voor professionals van instellingen en gemeente en vrijwilligers en sleutelfiguren uit de allochtone gemeenschappen over de wensen en behoeften van oudere migranten (24 november 2011)

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Presentatie 'Rituelen, stervensbegeleiding en rouwverwerking in multicultureel perspectief', in de Basiscursus Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten voor specialisten ouderengeneeskunde (17 november 2011)

Stichting Emanuel, Rotterdam:
Workshop 'Wat betekent ouderen helpen?' voor Kaapverdiaanse vrijwilligers (6 november 2011)

Meander uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les over afscheids- en rouwrituelen in verschillende culturen en religies (2 november 2011)

INHolland, Leergang Cliënt- en ouderenadvisering, Amsterdam:
Les over oudere migranten en hun (financiële) positie (31 oktober 2011)

V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland:
Sessie en workshop over de toepasbaarheid van de Richtlijn Rouw in de multiculturele samenleving tijdens de Oncologiedagen voor verpleegkundigen (28 oktober 2011)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Organisatie i.s.m. PGO Support en Stichting Allochtonen & Kanker van drie studiebijeenkomsten over diversiteit, t.w. Diversiteit en pijnbeleving en pijnbestrijding (27 januari 2011), Diversiteit en dementie (26 mei 2011) en Diversiteit en terminale zorg (27 oktober 2011)

Delta Zorgboulevard, Rotterdam:
Workshop 'Omgaan met allochtone zorgvragers' (24 oktober 2011) 

De Kloostertuin, Rotterdam:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende religies en culturen voor ritueel begeleiders en mensen die anderszins met de dood te maken hebben (14 oktober 2011) 

Lize, overlegpartner voor de rijksoverheid voor de Zuid-Europese gemeenschappen:
Workhop over oud worden in Nederland tijdens studieweekend Zuid-Europese ouderen (9 oktober 2011)

Omring, Hoorn:
Presentatie/workshop afscheid en rouw in verschillende religies en culturen (7 oktober 2011)

Stichting In Dialoog, Rotterdam:
Basistraining voor gespreksleiders voor de Dag van de Dialoog (4 oktober 2011)

Algemene Beroepsvereniging voor Counselling:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies ter gelegenheid van de Algemene Leden Vergadering 2011 (1 oktober 2011)

Fos'ten, Surinaamse 50+ vrouwen:
Lezing over de gevolgen van de bezuinigingen voor de oudere migranten ter gelegenheid van het jaarlijkse programma tijdens de 50 plus beurs (17 september 2011)

CVU Uitvaartzorg:
Lezing over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Capella Uitvaartcentrum in Capelle aan den IJssel (23 juni 2011)

Platform Palliatieve Zorg V&VN:
Inleiding over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies op Jaarsymposium Palliatieve Verpleegkunde (7 juni 2011)

Stichting Achter de Regenboog:
Inleiding over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in relatie tot deelname van allochtone jongeren aan rouwverwerking en lotgenotencontact (21 mei 2011)

Meander Uitvaartopleidingen, Zwolle:
Les over afscheidsrituelen in verschillende religies en culturen (19 mei 2011)

Dona Daria (centrum voor vrouwen en emancipatie), Rotterdam:
Workshop over diversiteit in vrijwilligersbeleid tijdens conferentie 'Succes met actieve vrouwen in het vrijwilligerswerk' (18 mei 2011) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Organisatie van een beurs voor oudere migranten in Waalwijk om hen kennis te laten maken met voorzieningen januari tot april 2011, uitvoering op 16 april 2011)

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie, Rotterdam:
Voorbereiding en gespreksbegeleiding expertmeeting nazorg voor besneden vrouwen (13 april 2011)

Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht:
Les over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in het post HBO-programma stervensbegeleiding (26 maart 2011) 

Zorgacademie Erasmus MC, Rotterdam:
Les over interculturaliteit, rouw en verliesverwerking binnen verschillende culturen voor verpleegkundigen die zich specialiseren in palliatieve zorg (14 maart 2011) 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Coördinatie van voorlichtingscampagne over (afschaffing van de partnertoeslag) AOW (september 2010 - februari 2011)

Wah Fook Wui, Rotterdam:
Jaarverslag 2010 (februari-maart 2011) 

Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht:
Twee lessen over afscheid en rouw(verwerking) in verschillende culturen en religies in het post HBOprogramma Verlies- en rouwbegeleiding (22 en 29 januari 2011) 

Stichting In Dialoog: 
Gespreksleiding bij dialoog 'Erbij horen' met ouderen in Berkel, gemeente Lansingerland (11 januari 2011)

2010

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Coördinatie van de bijdrage vanuit NOOM aan het project 'Meer dan vergeten' in samenwerking met Unie KBO en Kleurrijk Advies. Het project omvat:
- ontwikkeling twee dvd's waarin Turkse en Surinaamse families vertellen over hun ervaringen met dementie
- training van Turkse en Surinaamse gespreksleiders
- organisatie van ruim 40 gespreksbijeenkomsten met Turkse en Surinaamse ouderen en hun families
In aanvulling daarop zijn vanuit het NOOM op veel plaatsen presentaties gegeven voor professionals en vrijwilligers in welzijn en zorg (juli 2009-december 2010)
Zie website NOOM: http://www.netwerknoom.nl/

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Coördinatie van deskundigheidsbevordering aan bestuursleden en actieve vrijwilligers van de lidorganisaties van het NOOM, zoals
- themadag 'Financiën na je 65ste'
- themadag 'Zorg na je 65ste'
- werkconferentie in samenwerking met Pharos en Agis 'oudere migranten in gesprek met zorgverzekeraars'
- werkconferentie over ledenregistratie
- kadertraining over fondsenwerving
- projectendagen waarop de lidorganisaties hun projecten presenteren aan elkaar en aan belangstellenden (2009-2010)
Zie website NOOM: http://www.netwerknoom.nl/

Ipse de Bruggen:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende religies en culturen in het kader van een cursus over palliatieve zorg voor verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (9 december 2010)

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Presentatie 'Rituelen, stervensbegeleiding en rouw in multicultureel perspectief' in de basiscursus 'Palliatieve Zorg voor terminale patiënten' voor specialisten ouderengeneeskunde (18 november 2010) 

Gemeente Sittard-Geleen:
Training groep moeders als gidsen/rondleidsters bij expositie Moeders en zonen, boodschappen voor de toekomst (11 november 2010) 

Stichting In Dialoog, Rotterdam:
Thema oefensessie voor gespreksleiders van de Dag van de Dialoog (3 november 2010) 

Zorgacademie Erasmus MC, Rotterdam:
Les over interculturaliteit, rouw en verliesverwerking binnen verschillende culturen voor verpleegkundigen die zich specialiseren in palliatieve zorg (3 november 2010) 

Stichting In Dialoog, Rotterdam:
Basistraining voor gespreksleiders van de Dag van de Dialoog (1 november 2010) 

INHolland Academy, Amsterdam:
Gastles over specifieke aandachtspunten ten aanzien van de financiële positie van oudere migranten en hun belevingswereld voor cliënt- en ouderenadviseurs (4 oktober 2010)   

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven:
Les over interculturaliteit, rouw en verliesverwerking binnen verschillende culturen voor twee groepen verpleegkundigen die zich specialiseren in palliatieve zorg (1 en 8 oktober 2010) 

Hospice De Markies, Bergen op Zoom:
lezing over rituelen, het belang daarvan in verschillende religies en culturen, het belang om op eigen wijze afscheid te kunnen nemen en tips voor de praktijk, ter afsluiting van een symposium bij het eenjarig bestaan van het hospice (27 september 2010)

MCC Flevoland:
Thema-avond over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies voor professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg en andere belangstellenden (24 juni 2010) 

Gemeente Capelle aan den IJssel:
Het Verhalenatelier. Deelnemers krijgen een training om ervaringen uit hun eigen leven op te halen, daar verhalen van te maken en deze voor publiek te vertellen. Het project is uitgemond in drie vertelbijeenkomsten (september tot en met juni 2010) 

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie Rotterdam:
Samenstelling en redactie cursusmap bij het project 'Ouderschap begint eerder dan je denkt!' in het kader van het programma 'Klaar voor een kind'. De cursus is opgezet voor allochtone vropuwen die een zwangerschap overwegen, meiden, moeders en grootmoeders, ontmoetingen tussen allochtone vrouwen en verloskundigen en deskundigheidsbevordering voor kraamverzorgenden. Doelstellingen: de jonge deelneemsters te stimuleren tot het maken van eigen keuzes rond de zwangerschap, gezonde leefstijl en goed gebruik van zorgvoorzieningen. De moeders en grootmoeders worden erbij betrokken om traditionele zorgmijdende patronen te doorbreken (maart - april 2010)  

Programma Oudere Migranten, Rotterdam:
Workshop over beleving van ouderdom, gezondheid en ziekte bij oudere migranten voor ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers en medewerkers van de Vraagwijzers (11 mei 2010)

Hospices Haarlem:
Presentatie over afscheid en rouw in verschillende religies en culturen (6 april 2010) 

Yarden Vereniging, Groningen:
Presentatie over rouwrituelen in verschillende religies en culturen (29 maart 2010) 

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie Rotterdam:
Monitoring en methodiekbeschrijving bij het project 'Ouderschap begint eerder dan je denkt!'in het kader van het programma 'Klaar voor een kind'. Het project behelst een cursus voor allochtone vropuwen die een zwangerschap overwegen, meiden, moeders en grootmoeders, ontmoetingen tussen allochtone vrouwen en verloskundigen en deskundigheidsbevordering voor kraamverzorgenden. De cursus is erop gericht 
de jonge deelneemsters te stimuleren tot het maken van eigen keuzes rond de zwangerschap, gezonde leefstijl en goed gebruik van zorgvoorzieningen. De moeders en grootmoeders worden erbij betrokken om traditionele zorgmijdende patronen te doorbreken (oktober 2009 - maart 2010)  

Laurens Regio Noord West, Rotterdam:
Drie programma's met workshops over diversiteit in afscheid en rouw bij christenen, moslims, Joden, Surinaamse Creolen, Kaapverdianen, Chinezen en Hindoestanen in combinatie met workshops over gebruiken bij moslims met een demonstratie van de rituele wassing en het inwikkelen van de overledenen en workshops over gebruiken bij Kaapverdianen met een presentatie van een rouwbezoek bij een Kaapverdiaanse familie (februari-maart 2010)

Erasmus MC, Afd. Huisartsgeneeskunde:
Workshop afscheid en rouw in verschillende religies en culturen voor artsen verstandelijk gehandicapten (1 maart 2010) 

Chun Pah, Landelijke Chinese Ouderenvereniging:
Verslag van activiteiten in 2009 (januari-maart 2010) 

Wah Fook Wui, Rotterdam:
Verslag van aciviteiten in 2009 (januari-maart 2010) 

SVOR, Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond:
Verslaglegging conferentie Zero Tolerance tegen Vrouwelijke Genitale Verminking op 6 februari 2010 (februari-maart 2010)
 

Ipse De Bruggen:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in het kader van een cursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op 2 februari 2010

2009

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Utrecht:
Coördinatie voorlichtingsbijeenkomsten door de lidorganisaties over de AOW en de afschaffing van de partnertoeslag in 2015 in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (juni 2009 - januari 2010)

Stichting In Dialoog, Rotterdam:
Artikel/methodiekbeschrijving dialoog tussen jong en oud (november-december 2009)

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie, Rotterdam: 
Begeleiding workshop op conferentie '55 plus migrantenvrouwen actief' op 16 december 2009

COS Zuid-Holland:
Presentatie en workshop 'Moeders en zonen, boodschappen voor de toekomst' op kick offbijeenkomst voor belangstellenden vanuit organisaties in Dordrecht op 2 december 2009

Ipse De Bruggen:
Workshop over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies in het kader van een cursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op 24 november 2009

Pluspunt Rotterdam:
Twee workshops over Het Verhalenatelier op congres Een stad vol verhalen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Verhalenderwijs, vertelproject van en voor Rotterdamse senioren op 20 november 2009

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Presentatie 'Rituelen, stervensbegeleiding en rouw in multicultureel perspectief'in de Basiscursus 'Palliatieve zorg voor terminale patiënten' voor verpleeghuisartsen op 19 november 2009  

Stichting Onderwijs en Voorlichting:
Inleiding 'Aandachtspunten bij afscheid en rouw in verschillende culturen' op symposium 'Verdriet is drie sokken, rouw- en scheidingsbegeleiding bij kinderen en pubers'voor 450 kinder- en jeugdverpleegkundigen, jeugartsen, orthopedagogen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten en intern begeleiders op 17 november 2009

Stichting In Dialoog, Rotterdam:
Twee trainingen voor gespreksleiders voor de Dag van de Dialoog 2009, met als thema 'Heb 't lef!' op 27 en 28 oktober 2009 

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
Presentatie over oudere migranten en de Wmo tijdens Netwerkbijeenkomst Globalisering van BSG kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving op 9 oktober 2009

Laurens Zorg Compas, Rotterdam
Drie workshops voor medewerkers over 'afscheid en rouw(rituelen) in verschillende religies en culturen op 16 juni, 23 juni en 22 september 2009)

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht:
Coördinatie en uitvoering workshop 'Oudere migranten en de Wmo' op congres 'Welzijn Nieuwe Stijl' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 24 september 2009

Stichting In Dialoog, Rotterdam
Ontwikkeling en samenstelling projectplan en begroting 'Mag ik daar wat van vinden, dan? - ouders en leerkrachten in dialoog' (april - juli 2009) 

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie Rotterdam
Ontwikkeling en samenstelling projectplan vadercentrum Delfshaven (februari - juli 2009) 

Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
Het verzamelen van ervaringen van oudere migranten m.b.t. de Wet maatschappelijke ondersteuning; samenstelling en redactie van een rapportage; verspreiding van de resultaten; artikelen voor Zorg en Welzijn, Contrast, VNG Magazine, Geron (augustus 2008 tot en met juni 2009)

ACB Kenniscentrum, Amsterdam
Inleiding voor workshop 'Invloed van culturele en/of religieuze identiteit'tijdens conferentie 'Nieuwe Nederlanders, nieuwe zorg' (28 mei 2009) 

Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
Coördinatie plaatsing informatie in media van het NOOM en de lidorganisaties in het kader van campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de afschaffing van de partnertoelsag AOW in 2015 (december 2008-april 2009) 

Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
Samenstelling brochure over de organisatie en werkzaamheden van het NOOM en actuele thema's die van belang zijn voor oudere migranten, getiteld 'Diversiteit op leeftijd, agenda voor de toekomst' (januari - april 2009)  

Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
Samenstelling jaarverslag NOOM over de periode juli 2007-december 2008 (maart-april 2009)

Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht
Inleiding over het betrekken van oudere migranten bij het Nationaal Programma Ouderenzorg op landelijke bijeenkomst ouderen (6 april 2009)

Werkgroep 8 maart Capelle aan den IJssel:
Presentatie programma Internationale Vrouwendag 2009 (8 maart 2009) 

Wah Fook Wui, Rotterdam:
Samenstelling en redactie jaarverslag 2008 (februari/maart 2009) 

Chun Pah (Landelijke Chinese ouderenvereniging):
Verslag voorlichtingsactiviteiten tijdens 20-jarig jubileum in september 2008 (januari/februari 2009)

Universiteit Hasselt, België:
Lezing voor studenten, artsen en andere gezondheidswerkers overbeleving van gezondheid en ziekte, leven, sterven en rouw in het kader van de lezingenreeks 'Medische Ethiek' (29 januari 2009)

Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond (SVOR):
Lezing en workshop: 'De dynamiek van cultuur' (13 januari 2009) 

Laurens/ZorgCompas, Rotterdam:
Twee workshops over zorg in de laatste levensfase en rouw(rituelen) in verschillende religies en culturen voor interne studiedag (8 januari 2009)

2008 

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht:
Het gezamenlijk ontwikkelen, schrijven en redactie meerjarenbeleidsplan 2009-2012 (augustus tot en met december 2008)

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht:
Uitbreiding, actualisering en beheer website http://www.netwerknoom.nl/ (januari tot en met december 2008)

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Utrecht: Ondersteuning en advisering lidorganisaties bij het ontwikkelen en schrijven van projectplannen (januari tot en met december 2008)

Gemeente Capelle aan den IJssel:
projectontwikkeling en -uitvoering van Het Verhalenatelier:

  • het creëren van een plaats waar mensen van verschillende leeftijden en culturele achtergronden met elkaar in gesprek kunnen gaan en elkaar ervaringsverhalen kunnen vertellen
  • ontwikkeling van een verteltraining
  • het geven van een verteltraining
  • uitvoering van vertelbijeenkomsten voor publiek (april tot en met december 2008) 

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg:
Presentatie 'Rituelen, stervensbegeleiding en rouw in multicultureel perspectief'in de Basiscursus 'Palliatieve zorg voor terminale patiënten' voor verpleeghuisartsen (20 november 2008) 

Stichting De Meeuw, Rotterdam:
Handreiking voor kwaliteitsslag in de Tussen Schoolse Opvang in Rotterdam, inclusief beschrijving van goede praktijkvoorbeelden; tevens verkorte versie hiervan
ten behoeve van het Handboek Dagarrangementen Rotterdam (juni tot november 2008) 

Stichting Pluspunt, expertisecentrum voor ouderen en participatie, Rotterdam:
Advies over projectaanvraag (november 2008) 

Stichting In Dialoog, Rotterdam:
Training gespreksleiders voor de Dag van de Dialoog (oktober 2008) 

Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie, Rotterdam:
Samenstelling en redactie van projectplan en begroting voor het project 'Ouderschap begint eerder dan je denkt!' over bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van preconceptie-, zwangerschaps- en kraamzorg (oktober 2008) 

COS Rijnmond & Midden Holland, centrum voor internationale samenwerking, Rotterdam:
Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering ten behoeve van de pool van Geestelijk Verzorgers bij grootschalige Ongevallen en Rampen, GVOR (1 januari tot en met 30 september 2008)

Cuijpers Consultancy, Zwolle:
Presentatie over het belang van de inzet van geestelijk verzorgers bij rampen in het kader van de training Uitvaartverzorging voor de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (26 juni 2008)

COS Rijnmond & Midden Holland, centrum voor internationale samenwerking, Rotterdam:
Projectleiderschap Steunpunt stervensbegeleiding en rouw in de multiculturele samenleving (1 januari tot en met 30 juni 2008).

CMO-Stimulans, Rotterdam:
Presentatie 'rouwrituelen in verschillende religies en culturen' voor het netwerk 'Dordt veilig' (22 april 2008)

Stichting De Meeuw, Rotterdam:
Inventarisatie actuele ontwikkelingen in de Tussen Schoolse Opvang met aanbevelingen ten behoeve van een kwaliteitsslag (maart-april 2008)

Yarden Uitvaartzorg Groningen:
Twee workshops 'Sterven en rouw in de multiculturele samenleving' tijdens het Yarden symposium 'Zorg om elkaar' (29 maart 2008)

Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken:
Workshop Rouwrituelen in de multiculturele samenleving ter gelegenheid van de jaaropening 2008 (17 januari 2008).

VTZ Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Kralingseveer:
Inhoudelijke en tekstredactie van een publicatie met het verslag van de studiedag ‘Sterven en rouw in de multiculturele samenleving’ voor vrijwilligers in de terminale zorg, gehouden op 8 oktober 2007 (december 2007).

info@focuscultura.nl