Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Huidige opdrachtgevers


NOOM (landelijk Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
Co÷rdinatie activiteiten NOOM in het kader van het landelijk programma Zorg Verandert. Betreft onder andere co÷rdinatie gespreksbijeenkomsten, ondersteuning van vrijwilligers bij de doorontwikkeling van de aanpak, de organisatie van regionale netwerk- en terugkomdagen voor vrijwilligers, deelname aan overleg binnen het samenwerkingsverband (2015 tot en met 2018)

 

info@focuscultura.nl