Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Huidige opdrachtgevers


NOOM (landelijk Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):
CoŲrdinatie activiteiten NOOM in het kader van het landelijk programma Zorg Verandert. Betreft onder andere coŲrdinatie gespreksbijeenkomsten, ondersteuning van vrijwilligers bij de doorontwikkeling van de aanpak, de organisatie van regionale netwerk- en terugkomdagen voor vrijwilligers, deelname aan overleg binnen het samenwerkingsverband (2015 tot en met 2018)

Erasmus MC, Rotterdam:
Workshop Aandachtspunten in het werken met patiŽnten van diverse culturele achtergronden voor hematologie verpleegkundigen (16 maart 2018)

Integraal Kankercentrum Nederland (Zuid), Eindhoven:
Les over interculturaliteit in de palliatieve fase voor pallatief verpleegkundigen in opleiding (23 maart 2018)

Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht:
Scholing voor professionals in de palliatieve zorg over afscheid en rouw in verschillende culturen en religies, met specifiek aandacht voor gebruiken in de islam (19 april 2018)

ErasmusMC, Rotterdam:
Presentatie over aandachtspunten in het werken met patiŽnten met andere culturele achtergronden tijdens symposium Lof der Verpleegkunst (20 april 2018)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente:
Organisatie, coŲrdinatie en inleiding minisympoium Zorg rond het levenseinde in verschillende culturen en religies (2 juli 2018)†

info@focuscultura.nl