Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Huidige opdrachtgevers


NOOM (landelijk Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten):

  • projectontwikkeling (2017)
  • het up to date houden van de website http:///noom.nl/ (2017)
  • samenstelling digitale nieuwsbrief (2017)
  • coördinatie activiteiten NOOM in het kader van het landelijk programma Zorg Verandert. Betreft onder andere coördinatie gespreksbijeenkomsten, ondersteuning van vrijwilligers bij de doorontwikkeling van de aanpak, de organisatie van regionale netwerk- en terugkomdagen voor vrijwilligers, deelname aan overleg binnen het samenwerkingsverband. (2015 tot en met 2017)
  • Coördinatie van de bijdrage van NOOM in het project 'Krachtig cliëntperspectief in het Nationaal Programma Ouderenzorg' (2017)
  • Coördinatie bijdrage NOOM in het project 'Ouderen in veilige handen', waaronder workshops voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling (4 en 30 oktober 2017) en ontwikkeling en organisatie themadag voor vrijwilligers over financieel misbruik (20 oktober 2017)
  • Bijdrage in training en het ontwikkelen van trainingsmateriaal ten behoeve van de activiteiten van NOOM in het project 'Spreken over het levenseinde' in het kader van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde (2017-2018)

 

Transmuraal Netwerk Enschede, Haaksbergen & Noordoost-Twente:
Workshop Afscheid en rouw in verschillende culturen en religies tijdens bijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (14 oktober 2017) 

 

WVO Zorg Vlissingen:
Lezing over afscheid en rouw in diverse religies en culturen (25 oktober 2017) 

 

Achterstands Ondersteunings Fonds, Amsterdam:
Workshop voor huisartsen over zorg rond sterven en rouw voor mensen met een Afro-Surinaamse en Hindoestaanse achtergrond (31 oktober 2017) 

 

Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam:
Themamiddag Cultuursensitiviteit voor verpleegkundigen en verzorgenden (28 november 2017) 

info@focuscultura.nl