Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

De Vluchtkoffer


De Vluchtkoffer is een educatief project voor scholen voor voortgezet onderwijs en jongerengroepen. Een leskoffer met doe-activiteiten, ontwikkeld in samenwerking met vluchtelingenjongeren.

‘Ik ben al heel wat jaren geleden, samen met mijn ouders, naar Nederland gekomen. Op school praat ik er nooit over dat ik vluchteling ben. Maar als ik soms andere leerlingen hoor praten over ‘al die vluchtelingen die hier maar mee komen eten’, dan zou ik wel graag willen vertellen dat je niet zomaar je land verlaat. Dat is heel moeilijk geweest. En daarom heb ik meegewerkt aan De Vluchtkoffer. Dan hoef ik mijn verhaal niet zelf te vertellen, maar dan kunnen andere jongeren het zelf ontdekken hoe het is om vluchteling te zijn.’

‘Wij hebben De Vluchtkoffer in de klas gebruikt in de lessen maatschappijoriëntatie. Het programma is goed opgebouwd. Eerst maken de leerlingen kennis met vluchtelingenjongeren door middel van muziek en foto’s. Dan gaan ze zelf aan de slag met het maken van een tentoonstelling. Ze moeten daarbij reageren op uitspraken van vluchtelingenjongeren zelf. Dat zet ze wel aan het denken. En wij hebben er ook voor gekozen een jonge vluchteling uit te nodigen in de klas. Bij haar verhaal was het muisstil. En daarna kwamen de vragen. Ja, het project heeft beslist wel wat teweeggebracht.’

De Vluchtkoffer was een project van COS Zuid-Holland, v/h COS Rijnmond & Midden Holland, en Jeugdwerkadviesbureau De Heuvel 

info@focuscultura.nl