Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Verhalenderwijs


Verhalenderwijs is een vertelproject van senioren. De vertellers met een leeftijd van 50 tot bijna 90 jaar, afkomstig uit Kaap VerdiŽ, Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Nederland vertellen hun verhalen bij ouderenorganisaties, woonzorgcentra, inburgeringscursussen, vrouwenorganisaties, bibliotheken, op scholen, conferenties en verjaardagsfeesten.

‘Ik doe al mee aan Verhalenderwijs vanaf het begin. Ik wil graag aan anderen vertellen hoe ik ben opgegroeid, hoe het was om uit Suriname naar Nederland te komen en hoe ik tegen Nederland en de Nederlandse gewoonten aan kijk.’

‘Het leukste is om te vertellen op de scholen voor voortgezet onderwijs. Daar komen we altijd met zijn tweeën en laten we in een dialoog zien hoe ouderen aankijken tegen het gedrag van jongeren op straat. Daarna gaan we met de leerlingen in gesprek. Het is zo leerzaam om met hen te praten. Ze zijn best bereid om naar hun eigen gedrag te kijken. Meestal staan ze er helemaal niet bij stil dat een oudere in de bus graag wil zitten omdat hij bang is om te vallen. En wij leren altijd weer van de jongeren. Ze zijn heerlijk rechtstreeks. Soms zeggen ze ook dat ze ouderen maar zeurpieten vinden. En ja, daar kan ik ze soms ook geen ongelijk in geven!’

‘Ik vind het fijn om anderen te vertellen over hoe het vroeger was. Sinds kort doe ik ook mee aan een speciaal project van Verhalenderwijs: Verhalenderwijs meets YOU(ng)!. Daarin gaan we samen met scholieren verhalen vertellen. Verhalen over dingen die jongeren bezighouden. Zij vertellen over nu, wij vertellen over toen.’

Verhalenderwijs is een project van Pluspunt Rotterdam

info@focuscultura.nl