Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

InterculturalisatieFocuscultura kan behulpzaam zijn bij:

  • Het focussen op culturele diversiteit
  • Het toerusten van uw organisatie en de medewerkers om kwaliteit te bieden aan patiënten, cliënten, klanten van verschillende culturele achtergronden en leeftijden.

Middelen

  • Het ontwikkelen van een interculturalisatietraject voor de organisatie, intern en extern
  • Het organiseren van een interne studiedag
  • Het organiseren en uitvoeren van trainingen voor diverse geledingen binnen de organisatie
  • Het organiseren en uitvoeren van kennismakings- en ontmoetingsprojecten
  • Het begeleiden en ondersteunen van veranderingsprocessen

Voorbeelden van mogelijke vragen

  • Een woningcorporatie is bezig met renovatie en zoekt naar middelen om via culturele activiteiten bewoners te betrekken bij de voortgang. De corporatie wil kunstenaars en vertegenwoordigers van diverse autochtone en allochtone groeperingen om de tafel brengen om ideeën te genereren.
  • Een bedrijf dat diensten biedt ziet de klantenkring – in vergelijking tot de maatschappelijke omgeving – maar mondjesmaat verkleuren. Men zoekt een partner die behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van een cultuuromslag in het bedrijf.
  • Een zorginstelling ziet zich geconfronteerd met een toenemend aantal allochtone zorgvragers. Het personeel geeft aan niet te beschikken over de juiste bagage om een antwoord te geven op de vragen van deze cliënten.
info@focuscultura.nl