Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

BeeldvormingFocuscultura biedt ondersteuning bij:

 • Het werken aan positieve beeldvorming
 • Het zichtbaar maken van wensen en behoeften van mensen van verschillende culturele achtergronden
 • Het (beter) in beeld krijgen van nieuwe doelgroepen.

Middelen

 • Het ontwikkelen van cultuurspecifieke communicatietrajecten
 • Het organiseren van kennismakings- en ontmoetingsprojecten
 • Het organiseren en uitvoeren van expertmeetings, conferenties, studiedagen
 • Het ontwikkelen en produceren van communicatiemiddelen (zoals een expositie of andere visuele presentatie, brochure, kaarten)
 • Het ontwikkelen en produceren van educatieve materialen

Voorbeelden van mogelijke vragen

 • Een GGZ-instelling wil werken aan het doorbreken van het isolement van psychiatrische cliënten van diverse culturele achtergronden en hun familie. Men zoekt een partner die ideeën kan aandragen, een plan kan ontwikkelen en tot uitvoering kan brengen.
 • Een zelforganisatie van Marokkaanse jongeren is bezorgd over de aanhoudende negatieve berichtgeving over de islam, radicalisering en overlast. Ze willen laten zien dat deze berichten niet alle Marokkaanse jongeren betreffen en juist ook een positief beeld laten zien. De organisatie zoekt ondersteuning bij de opzet en uitwerking van een cultureel programma voor een breed publiek.
 • Uit onderzoek blijkt dat oudere omwonenden van de scholen in de gemeente zich onveilig voelen op straat en bij de bushaltes bij de scholen. Het gedrag van jongeren die luidruchtig zijn en rondhangen draagt daartoe bij. De ouderen bellen voortdurend de politie, die de jongeren maant zich te verspreiden. De gemeente wil samen met de busmaatschappij en de scholen voor voortgezet onderwijs een campagne opzetten. Zij zoeken een organisatie die hen kan adviseren hoe effectief gewerkt kan worden aan beeldvorming tussen jong en oud, over en weer.
info@focuscultura.nl