Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

De visie van FocusculturaMensen van specifieke culturele achtergronden en/of leeftijden zien zich de laatste jaren geplaatst tegenover een groeiende negatieve bejegening in de politiek, de media en op straat. Er bestaat in verschillende groeperingen de behoefte de wens om zichzelf kenbaar te maken aan een breed publiek of een bepaalde maatschappelijke sector. Een tegengeluid en tegenbeeld vanuit het perspectief van de betrokkenen zelf.

Aan de andere kant worden steeds meer organisaties en bedrijven zich ervan bewust dat zij zich dringend moeten oriënteren op hun steeds diverser wordende ‘klanten’kring. In eerste instantie formuleert men dan de behoefte aan kennis over andere culturen. Natuurlijk is kennis van belang. In een ziekenhuis bijvoorbeeld komen mensen van alle windstreken.

Het is prettig als de medewerkers globaal op de hoogte zijn van in bepaalde groeperingen gangbare gebruiken en tradities, maar het is onmogelijk van alle nuances en culturele verschillen precies op de hoogte te zijn. Van groter en meer praktisch belang is een open blik en culturele gevoeligheid, zodat medewerkers vanuit hun eigen professionaliteit kunnen acteren naar al die verschillende mensen die het ziekenhuis bezoeken. Een eerste stap in het ontwikkelen van culturele gevoeligheid is reflectie over de eigen ontwikkeling en het eigen denken over de multiculturele samenleving van vandaag. Uiteraard in relatie tot de praktijk. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat ‘werken vanuit het hart’ voorafgaat aan ‘werken met het hoofd’. Directe kennismaking vanuit een gemeenschappelijk belang, gekoppeld aan een creatieve, toegankelijke werkwijze levert een basis voor een succesvolle interculturalisatie. Dit proces op de werkvloer vraagt om verbreding en verankering binnen de organisaties als geheel.

info@focuscultura.nl